Millora contínua per a
la gestió energètica eficient

Implementem sistemes de gestió per assolir un alt
nivell d'eficiència en l'ús de l'energia. la implementació
del sistema ISO 50001 costat d'un monitoratge i els
avantatges del manteniment integral rendibilitzen
els recursos invertits.

Sistemes de gestió energètica 2018-04-18T18:19:30+00:00

Serveis de gestió energètica

Sistemes de gestió energètica

Energy Projects implementa sistemes de gestió per a l’optimització en l’ús de l’energia amb l’objectiu d’assolir un ús racional i eficient, mantenint i millorant el nivell de prestacions.

En un procés de millora contínua a través de la gestió energètica:
Es detecten oportunitats de millora en aspectes relacionats amb la qualitat i seguretat del sistema energètics.
S’obtenen dades fiables perquè el client conegui el sistema, s’identifiquin els punts claus i implantin millores per obtenir mantenir d’un elevat nivell d’eficiència energètica.

El Sistema de Gestió Energètica és la part del sistema de gestió d’una organització dedicada a desenvolupar i implantar la seva política energètica, així com a gestionar aquells elements de les seves activitats, productes o serveis que interactuen amb l’ús de l’energia.

ISO 50001 Millora contínua per a la gestió energètica

Gestió de contractació energètica i optimització tarifària.

El potencial d’estalvi a través de la gestió és un factor clau. La contractació dels subministraments energètics. L’optimització tarifària és un servei que determina la tarifa més adequada de subministrament elèctric en el mercat regulat o en el mercat de preus liberalitzats.
Energy Projects optimitza de forma contínua i sistemàtica el consum energètic i les tarifes contractades de la instal·lació de l’empresa.

Per a una adequada contractació energètica es realitzen les següents tasques:

  • Un ajust de potència contractada (si aplica)
  • La negociació del contracte de subministrament elèctric: avaluació del contracte actual, tarifes i condicions
  • Avaluació de l’oferta de subministrament òptima
  • Negociació de la millor oferta de subministrament
  • Assessorament jurídic en la contractació del proveïdor del subministrament elèctric
Com garantir la fiabilitat de les dades de consum?