Millora contínua per a
la gestió energètica eficient

Implementem sistemes de gestió per assolir un alt
nivell d'eficiència en l'ús de l'energia. la implementació
del sistema ISO 50001 costat d'un monitoratge i els
avantatges del manteniment integral rendibilitzen
els recursos invertits.

Monitorització 2018-04-18T18:26:52+00:00

Serveis de gestió energètica

Monitorització del consum

Plans de mesura i verificació – M & V

Actualment a tendència de reducció del consum energètic comporta l’evolució cap a sistemes que permetin la seva gestió eficient i monitorització. Energy Projects implanta sistemes de monitorització i verificació de consums que subministren informació sobre paràmetres claus energètics d’una instal·lació per aconseguir una gestió eficient de l’energia.Això permet aconseguir estalvis energètics importants sense necessitat d’invertir -necessàriament- en el canvi d’equips. Faciliten i agilitzen la gestió de consums, ja que a través d’ells:

 • S’identifiquen oportunitats d’estalvi energètic i es comprova com afecten les mesures implantades
 • S’analitzen com influeixen factors com l’ocupació, la temperatura exterior o els horaris de funcionament en el consum energètic
 • Es podrien optimitzar els procediments de les empreses per detectar oportunitats de millora
 • S’obté informació sobre els consums independent de la distribuïdora i de la comercialitzadora

Dades fiables per a la presa de decisions

El monitoratge dels consums pot ser de gran ajuda per complir amb alguns aspectes de la norma ISO 50001, ja que l’ús d’aquests equips facilita el mesurament i el seguiment de les dades obtingudes així com d’altres variables importants. A més, proporcionen un registre de l’acompliment energètic d’utilitat per a la comparació de dades.

Implantació de la normativa ISO 50001

La norma UNE-EN ISO 50001: 2011 estableix els requisits que ha de tenir un Sistema de Gestió Energètica, amb la finalitat de realitzar millores contínues i sistemàtiques del rendiment energètic de les organitzacions.

La certificació d’un sistema de gestió energètica assegura el control i seguiment sistemàtic dels sistemes energètics, els seus consums i la millora contínua de l’acompliment energètic. Això contribueix a un ús de l’energia més eficient i més sostenible, atorgant confiança en el sistema de gestió.

Característiques i beneficis d’un sistema de Gestió de l’Energia basat en ISO 50001

 • Millora de la competitivitat i la productivitat
 • Sistematitzar la presa de dades i l’anàlisi de gestió de l’energiaa
 • Reduir els costos d’energia, de manera sostinguda, any rere any
 • Satisfer demandes de clients i accionistes
 • Compromís corporatiu amb la societat i l’eficiència
 • Minimitzar les despeses generals de l’empresa
 • Facilitar l’accés a la finançament
 • Reduir els costos de manteniment
 • Allargar la vida útil dels equips i les instal·lacions
 • Reducció de costos en la cadena de subministrament
 • Reducir la generación de residuos y la huella de carbono
 • Millorar les condicions laborals
 • Compliment de la normativa vigent
Com allargar la vida útil de les instal·lacions i preveure les actualitzacions?