Millora contínua per a
la gestió energètica eficient

Implementem sistemes de gestió per assolir un alt
nivell d'eficiència en l'ús de l'energia. la implementació
del sistema ISO 50001 costat d'un monitoratge i els
avantatges del manteniment integral rendibilitzen
els recursos invertits.

Manteniment integral 2018-04-18T18:30:17+00:00

Serveis de gestió energètica

Manteniment integral

El servei de Manteniment Integral d’Edificis d’Energy Projects optimitza les instal·lacions i les operacions de l’empresa i protegeix el valor dels recursos invertits en infraestructura de manera sostinguda en el temps.

A través de la implementació d’un sistema de manteniment integral es maximitza el rendiment de les instal·lacions de cada sistema i l’ús de l’energia. Això porta a assegurar una correcta gestió de riscos.

Gràcies a l’estreta col·laboració amb el client i a una àgil capacitat de resposta, el manteniment integral de la instal·lacions redueix costos i prevé incidències. Els sistemes informàtics utilitzats per a la gestió, permeten millorar encara més el control i monitorització i l’ordenació de les tasques de manteniment.

Manteniment d’Energy Projects

El servei de manteniment integral d’Energy Projects optimitza les operacions i el valor patrimonial, redueix costos i temps de gestió.

Manteniment Preventiu
El monitoratge de l’estat i funcionament de sistemes i instal·lacions.

Manteniment Legal i Tècnic
L’actualització en compliment de la normativa vigent i l’estat de la tècnica.

Manteniment Correctiu
Accions requerides per a la conservació, reparació i actualització del les instal·lacions

Manteniment Conductiu
Monitorització i ajust per al correcte funcionament de les instal·lacions

Programació i Gestió de Manteniment
Gestió de Manteniment Permanent

Assistència tècnica 365/24hs

El servei d’assistència tècnica d’incidències les 24hs els 365 dies de l’any completa la gestió personalitzada de l’empresa permetent una alta capacitat de resposta que estalvia costos i inconvenients a nivell econòmic i respecte al funcionament normal de les operacions.

Optimitzar els recursos i simplificar la gestió

El manteniment integral a través d’una coordinació unificada de les activitats optimitza els recursos materials i el temps dedicat, simplifica la comunicació amb els diferents interlocutors i proveïdors, agilitza la capacitat de resposta, redueix despeses indirectes i desplaçaments.

Sistemes de gestió del manteniment (GMAO)

La Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador (GMAO) permet gestionar i realitzar el manteniment mitjançant programari específic, mitjançant la instal·lació d’un sisteme de recopilació de dades com sensors, mesuradors, etc.

A través d’aquests sistemes es gestiona el manteniment correctiu, preventiu i predictiu. La gestió dels equips, el seu manteniment i les instal·lacions de l’empresa.

Els programes GMAO s’organitzen en mòduls i permeten monitoritzar els controls de les tasques dels Departaments de Manteniment i generen un flux d’informació constant al Facility Manager. Aquests controls monitoritzen:

  • Control d’incidències i avaries
  • Històric de control de cada sistema i equip
  • Programació de les revisions periòdiques
  • Tasques preventives de manteniment: neteja de filtres, etc.
  • Control d’Estocs de recanvis i recanvis. (Control de magatzem)
  • Generació i seguiment de les “Ordres de Treball” per al manteniment específic

Energy Projects està especialitzada en l’assistència tècnica i d’execució en locals i centres comercials,
equipaments industrials, naus logístiques i de producció i en edificis d’oficines i centres corporatius. La gestió i execució de les tasques de manteniment, emmarcades dins dels Facility Services, s’organitzen i s’adapten a les necessitats, estructura de l’empresa, característiques dels edificis i les seves instal·lacions, i en particular, a les operacions de l’empresa.

Com comunicar el compromís de la nostra empresa amb un futur sostenible?