Millora contínua per a
la gestió energètica eficient

Implementem sistemes de gestió per assolir un alt
nivell d'eficiència en l'ús de l'energia. la implementació
del sistema ISO 50001 costat d'un monitoratge i els
avantatges del manteniment integral rendibilitzen
els recursos invertits.

Certificacions energètiques 2018-04-18T18:32:59+00:00

Serveis de gestió energètica

Certificacions Energètiques

Seguint el més estricte nivell de qualitat i seguretat, l’empresa ha de registrar les instal·lacions comercials i industrials i realitzar les certificacions de la demanda energètica de les instal·lacions tèrmiques i de climatització.

Certificació energètica

D’obligat compliment

En el marc del Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril i de les Directives Europees d’Eficiència Energètica (2012/27 / EU) i d’Eficiència Energètica en edificis (2010/31 / EU) les que estableixen que tots els edificis (existents o d’obra nova) objecte de transaccions immobiliàries han d’obtenir un certificat d’eficiència energètica.

Energy Projects realitza un estudi i la redacció de l’informe “Despesa energètica de l’edifici” per a la Certificació Energètica dels edificis en línia amb l’Estratègia Catalana de Renovació Energètica d’Edificis, per potenciar la millora energètica del parc d’edificis. La informació que ofereix l’informe de despesa energètica de l’edifici conté:

 • Comparativa del consum d’energia final de l’edifici en relació a la mitjana d’edificis
 • Emissions de CO2
 • Transmitàncies tèrmiques
 • Exemples gràfics
 • Certificació energètica voluntària

Certificació energètica voluntària

LEED

El Programa de certificació d’edificis ecològics LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Ha estat desenvolupat per l’US Green Building Council (USGBC) organització sense ànim de lucre, conté un conjunt de sistemes de qualificació per al disseny, construcció, operació i manteniment d’edificis amb l’objectiu d’ajudar els propietaris i responsables d’edificis a un ús responsable amb el medi ambient i a utilitzar els recursos de manera eficient.
LEED va ser creat per:

 • Definir un “edifici sostenible” establint un estàndard de mesurament comú
 • Promoure pràctiques de projecte integradores i per a la totalitat de l’edifici
 • Reconèixer el lideratge mediambiental a la indústria de la construcció
 • Estimular la competència en Sostenibilitat
 • Elevar l’apreciació del consumidor sobre els beneficis que aporten els edificis sostenibles
 • Transformar la indústria de la construcció cap a la sostenibilitat en una generació

BREEAM

El mètode BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), desenvolupat per Building Research Establishment (BRE) avalua, qualifica i certifica la sostenibilitat dels edificis.
Més de 250.000 edificis han estat certificats per BREEAM i més d’un milió estan registrats per a la certificació en més de 50 països d’arreu del món.
El certificat millora la funcionalitat, flexibilitat i durabilitat dels edificis alhora que trasllada la Responsabilitat Social Corporativa de l’empresa a la societat i al mercat de forma inequívoca i fàcilment perceptible.
BREEAM va ser creat per:

 • Aportar beneficis econòmics als seus usuaris i propietaris per l’estalvi en el consum energètic
 • Promoure iniciatives per reduir al mínim les emissions de CO2 durant la vida útil d’un edifici
 • Contribuir a la millora en la qualitat de vida de les persones mitjançant la millora de l’ambient intern dels edificis
 • Millorar la qualitat de l’aire, les vistes a l’exterior, nivells d’il·luminació i soroll, incideixen directament en edificis més confortables, segurs i saludables per als seus usuaris.
¿Cal legalitzar les millores energètiques?