Solucions
eficients en energia

Ens guia un fort compromís amb el desenvolupament
empresarial i amb en l'ús racional i sostenible de
l'energia. Redactem projectes d'instal·lacions,
adequacions i millores i portem endavant
seva execució en contextos productius i
comercials d'alta exigència.

Valors 2018-04-18T18:49:00+00:00

Energy Projects, Solucions eficients en energia

Valors

Al costat als nostres clients i proveïdors treballem amb els objectiu d’obtenir una alta eficiència dels recursos emprats. Guien la nostra acció els següents principis:

Solucions amb una qualitat contínua

Els nostres equips de professionals i tècnics evolucionen incorporant noves tècniques i metodologies afermant l’expertise d’Energy Projects i permetent oferir solucions eficients i d’alta qualitat en resultats i execució alineats amb l’estat de la tècnica i la normativa europea vigent.

Responsables en els objectius

El nostre compromís amb uns objectius realistes – acordats amb el client i continuats en el temps – ens permet assegurar la generació de valor en els resultats de consum de les instal·lacions que recomanem i executem.

Col·laboració flexible

La nostra experiència en entorns comercials, industrials i amb l’Administració Pública ens ha permès desenvolupar metodologies àgils i flexibles per aconseguir una solució eficient a la política energètica de l’organització.

Compromís de transparència

El nostre equip de treball, proveïdors i col·laboradors comparteixen els nostres principis ètics que guien la nostra actuació en relació a: oferir de manera transparent nostres serveis, complir amb la normativa i legislació vigent i en un sentit més ampli la conscienciació en matèria de responsabilitat social respecte a l’ús responsable de les fonts d’energia.

Respecte per la vida

Ens impulsa la cura del medi ambient al costat del cura i el desenvolupament de l’equip de professionals i tècnics que formen part de la nostra empresa perquè puguin sentir-se orgullosos de participar d’un gran objectiu que ens involucra a tots: la cura de la vida al nostre Planeta.

El nostre equip de professionals i tècnics evolucionen incorporant noves tècniques i metodologies permetent oferir solucions d’alta qualitat amb uns objectius realistes – acordats amb el client i una solució eficient a la política energètica de l’organització. Ens impulsa la cura del medi ambient al costat de la cura i el desenvolupament de l’equip de professionals per oferir de manera transparent els nostres serveis.

Un equip de professionals experts