Solucions
eficients en energia

Ens guia un fort compromís amb el desenvolupament
empresarial i amb en l'ús racional i sostenible de
l'energia. Redactem projectes d'instal·lacions,
adequacions i millores i portem endavant
seva execució en contextos productius i
comercials d'alta exigència.

Equip 2018-04-11T13:24:08+00:00

Energy Projects, Solucions eficients en energia

Equip

L’Equip d’Energy Projects està integrat per enginyers professionals i tècnics experts, compta amb mitjans tècnics i materials d’alta tecnologia així com els recursos logístics d’aprovisionament adequats per a un procés àgil. L’estructura organitzativa de l’empresa permet assignar a cada projecte els equips tècnics necessaris de forma flexible per complir amb els objectius fixats en la planificació de l’obra.

Ens posicionem com a partners dels nostres clients. Acompanyem l’actualització dels seus processos sota una relació de cooperació permanent – que abasta als nostres proveïdors – i ens permet oferir una gestió unificada en l’assessoria, redacció de projectes, execució i monitorització de les millores energètiques implementades.

Certificacions que donen suport a la qualitat d’Energy Projects