Solucions
eficients en energia

Ens guia un fort compromís amb el desenvolupament
empresarial i amb en l'ús racional i sostenible de
l'energia. Redactem projectes d'instal·lacions,
adequacions i millores i portem endavant
seva execució en contextos productius i
comercials d'alta exigència.

Certificacions 2018-04-18T18:54:14+00:00

Energy Projects, Solucions eficients en energia

Certificacions professionals

Els equips de professionals i tècnics d’Energy Projects incorporen refermen el seu expertise per oferir solucions eficients i d’alta qualitat en resultats i execució. L’empresa i els seus integrants compta amb les següents certificacions professionals.

Enginyers Industrials de Catalunya: Empresa Adherida

Els EIC són les entitats professionals dels Enginyers Industrials de Catalunya, compromeses en el desenvolupament professional dels enginyers. Representa els enginyers de l’àmbit industrial, defensa la professió i els seus interessos, la bona praxi de l’enginyeria i regula la seva pràctica. Fomenta el progrés de l’enginyeria.

ASHRAE Spain

L’associació global que promou el benestar humà i fomenta un món més sostenible mitjançant propostes tecnològiques que afavoreixin el desenvolupament de les arts i de les ciències en matèria de climatització, ventilació i refrigeració aplicades a edificis. El seu àmbit d’actuació se centra en els sistemes i instal·lacions en edificis, en eficiència energètica, en qualitat ambiental de l’aire, en refrigeració i en sostenibilitat dins de la indústria de la construcció.

CEEC Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya

El Clúster CEEC és un ens que, a través de la col·laboració entre les empreses i les entitats associades procedents d’àmbits com el tecnològic, d’investigació, institucional, regulador, industrial, informatiu i de negoci, té per finalitat impulsar l’àmbit de l’eficiència energètica.
El CEEC és una agrupació empresarial d’organitzacions que desenvolupen productes o serveis relacionats amb l’eficiència energètica en els camps dels edificis, la mobilitat, els serveis públics, la indústria i la formació.

Aenor PSE Auditoria i consultoria energètica

Energy Projects compta amb enginyers consultors certificats i registrats com Proveïdors de Serveis Energètics (PSE) per Aenor segons la seva especificació EA 0055.
L’especificació EA 0055 estableix els requisits mínims, tant tècnics com d’experiència, que ha de complir un PSE per assegurar que realitza la seva activitat d’acord a uns estàndards de qualitat. El document estableix els requisits de classificació i de categorització dels PSE pel que fa al tipus de serveis que presta, les condicions en què realitza; experiència i capacitat tècnica.

Com saber si la nostra empresa és eficient en la gestió de l'energia?