Consultoria energètica
un camí cap a l'eficiència

El mesurament precisa i una auditoria detallada,
de tots els sistemes energètics de l'organització,
són la clau d'èxit per detectar millores.
Un procés continu per desenvolupar un
pla cap a l'eficiència energètica.

Proveïdor de serveis elèctrics – PSE 2018-04-18T17:55:47+00:00

Serveis de consultoria energètica

Proveïdor de serveis elèctrics – PSE

Energy Projects compta amb enginyers consultors certificats i registrats com Proveïdors de Serveis Energètics (PSE) per Aenor segons la seva especificació EA 0055.

L’especificació EA 0055 estableix els requisits mínims, tant tècnics com d’experiència, que ha de complir un PSE per assegurar que realitza la seva activitat d’acord a uns estàndards de qualitat. El document estableix els requisits de classificació i de categorització dels PSE pel que fa al tipus de serveis que presta, les condicions en què realitza; experiència i capacitat tècnica.

En l’apartat d’auditoria i consultoria energètica AENOR especifica les accions d’auditoria energètica, consultoria, enginyeria i / o projectes d’eficiència energètica. Els serveis prestats per un PSE registrat són:

 • Auditoria energètica
 • Consultoria
 • Enginyeria
 • Projectes d’eficiència energètica

Qualitat dels serveis

Per assegurar la qualitat dels serveis d’auditoria energètica, consultoria, enginyeria i / o projectes d’eficiència energètica, s’utilitzen les següents normatives:

 • Gestió energètica: UNE-EN ISO 50001
 • Auditoria energètica: UNE-EN 16247
 • Càlcul i / o verificació d’estalvis: ISO 50015, IPMVP d’EVO, Guia ASHRAE 14 o equivalent

Certificació de qualitat

La certificació d’AENOR avalua als proveïdors per oferir una major garantia sobre els serveis que ofereixen, la seva experiència i les seves capacitats tècniques, el que beneficia el comprador que troba un mercat estructurat i fiable. A més aquesta certificació aconsegueix reduir els processos d’elecció del proveïdor adequat a cada empresa.

Procés de compra de serveis

El procés de presa de decisió de compra de serveis energètics en mercats B2B (Business to Business) és complex, es pot entendre amb la següent seqüència:

 • Auditoria Energètica per tenir un quadre de situació i detectar àrees de millora
 • Pla de millores per augmentar l’estalvi i optimitzar els recursos
 • Projecte d’enginyeria amb les millores proposades
 • Plec de compra del projecte d’enginyeria
 • Contractació de l’empresa instal·ladora
 • Control i monitorització de consums
 • Manteniment integral i millora contínua

Les millores d’eficiència energètica podem constituir un avantatge comparatiu en la generació de valor de procés productiu o de prestació de serveis de l’organització. A més de fer front al compliment d’obligacions legals i normativa i la reputació de l’empresa.

Com mesurar els resultats obtinguts en un projecte d’eficiència energètica?