Consultoria energètica
un camí cap a l'eficiència

El mesurament precisa i una auditoria detallada,
de tots els sistemes energètics de l'organització,
són la clau d'èxit per detectar millores.
Un procés continu per desenvolupar un
pla cap a l'eficiència energètica.

Previsió d’estalvis 2018-04-18T17:56:36+00:00

Serveis de consultoria energètica

Previsió d’estalvis

Actualment la tendència de reducció del consum energètic comporta l’evolució cap a sistemes que permetin la seva gestió eficient i monitorització.

Energy Projects implanta sistemes de monitorització i control de consums que subministren informació sobre paràmetres claus energètics d’una instal·lació per a aconseguir una gestió eficient dels consums d’energia.

Això permet aconseguir estalvis energètics importants sense necessitat d’invertir en el canvi d’equips. Faciliten i agilitzen la gestió de consums, ja que a través d’ells:

  • S’identifiquen oportunitats d’estalvi energètic i es comprova com afecten les mesures implantades.
  • S’analitzen com influeixen factors com l’ocupació, la temperatura exterior o els horaris de funcionament en el consum energètic.
  • Es podrien optimitzar els procediments de les empreses per detectar oportunitats de millora.
  • S’obté informació sobre els consums independent de la distribuïdora i de la comercialitzadora.

El monitoratge com a avantatge competitiu

La implantació d’un sistema de monitorització i control de consums pot suposar un avantatge competitiu. La informació precisa dels consums dels sistemes instal·lats és una eina que evolucionarà i millorarà la gestió energètica.

El monitoratge dels consums pot ser de gran ajuda per complir amb alguns aspectes de la norma ISO 50001, ja que l’ús d’aquests equips facilita el mesurament i el seguiment dels consums, així com d’altres variables que poden influir en ells. A més, proporcionen un registre de l’acompliment energètic que és molt útil, sobretot, per a empreses amb grans consums d’energia.Tot i que la norma ISO 50001 no ho exigeix com a tal, la implantació d’un sistema de monitorització i control de consums pot suposar un avantatge competitiu. Sens dubte, el monitoratge i control dels consums és una eina que evolucionarà i millorarà la gestió energètica.

Com assegurar la factibilitat d’un projecte energètic sense alterar les operacions del negoci?