Consultoria energètica 2018-04-18T17:55:00+00:00

Serveis de consultoria energètica

Consultoría energètica

El servei de consultoria energètica d’Energy Projects ofereix un enfocament pràctic, orientat a trobar solucions d’estalvi d’energia, per ajudar les empreses a millorar l’eficiència energètica de les seves oficines, edificis i plantes industrials. Aquestes estratègies transformen les oportunitats detectades en l’auditoria energètica en un Pla de Millores.

Aquest servei i les seves controls freqüents motiva les empreses a seguir millorant l’eficiència energètica amb visió de futur, de tal manera que aquest estalvi es pot traslladar a innovacions, millores laborals, econòmiques o socials.

Els nostres enginyers consultors proporcionen en el servei de consultoria per projecte, anàlisi i millores puntuals o de forma contínua, destinat a aquelles empreses o organitzacions que busquen optimitzar permanentment els seus costos.

La millores a implantar traslladen importants estalvis econòmics a la millora de la competitivitat de les empreses. Per exemple, en el control de l’energia reactiva que el 80% de les Pimes espanyoles no controlen.

Solucions integrades per a l’estalvi

Una àmplia gamma de serveis es combinen per crear solucions integrades amb l’objectiu d’optimitzar el consum energètic i guanyar en competitivitat. El 70% de les inversions necessàries es recuperen abans de 4 anys.

Áreas de actuación

Energy Project detecta las áreas donde los ratios de inversión y rentabilidad obtenidos hacen recomendable la aplicación de mejoras. La consultoría redacta recomendaciones y documentos para la mejora de la gestión energética. Entre las áreas de actuación destacan:

Proposta de millora a partir d’un estudi lumínic eficient. Es consideren les adaptacions necessàries d’il·luminació que requereix el lloc, aprofitament de la llum natural i mecanismes d’automatització lumínica, per evitar ineficiències en el consum.

Actuació mitjançant la renovació d’equips, traçats i aïllaments. Gràcies al disseny i instal·lació de sistemes de climatització eficients i integrats s’aconsegueix un confort respectuós amb el medi ambient.

Les bateries de condensadors garanteixen la qualitat del subministrament elèctric i l’estabilitat de l’energia, és necessari d’instal·lar-los en alguns equips com motors, lluminàries i transformadors per reduir significativament la demanda d’energia. Aquest tipus d’energia extra o reactiva de la xarxa no és una energia útil, però, incrementa les pèrdues energètiques.

Implantació d’energia solar tèrmica, captació de calor per mitjà de col·lectors solars per al seu ús per a aigua calenta sanitària o calefacció. I d’energia solar fotovoltaica per a generació d’electricitat per al seu ús directe o per a la seva venda a la companyia elèctrica.

Anàlisi comparativa per a la contractació energètica i optimització tarifària d’acord a la condicions del mercat i de les companyies subministradores, la potència instal·lada i la corba de consum.

Quadern de càrrega amb les especificacions d’equips, materials i instal·lació per a la compra efectiva de noves execucions.

Sistemes per a la integració i administració dels fluxos d’informació i energia a través de tecnologia de comunicació aplicats de forma integral amb l’objectiu de brindar confort, comunicació remota i gestionar un ús racional de l’energia.

Millores en els materials d’aïllament tèrmic dels edificis per reduir la demanda energètica. Millores en els sistemes de envoltants de façanes, sostres, sistemes d’ombra etc. Incorporació de solucions d’energia passiva aprofitant l’energia solar, la il·luminació i ventilació naturals, etc.

Em cal un Proveïdor de Serveis Elèctrics PSE?