Consultoria energètica
un camí cap a l'eficiència

El mesurament precisa i una auditoria detallada,
de tots els sistemes energètics de l'organització,
són la clau d'èxit per detectar millores.
Un procés continu per desenvolupar un
pla cap a l'eficiència energètica.

Auditoria energètica 2018-04-18T17:51:54+00:00

Serveis de consultoria energètica

Auditoría energètica

A través d’un estudi exhaustiu, realitzat pel nostre equip d’enginyers consultors especialitzats en cada sector de l’economia i la producció, Energy Projects ofereix a les empreses un servei d’auditoria energètica integral; que serà referència d’un Pla de Millores i Estratègies de Gestió a implantar en una segona etapa de consultoria.

Por qué una auditoría

Les auditories energètiques són una eina essencial de gestió empresarial per:

 • Millorar la gestió i reduir el consum d’energia
 • Augmentar l’eficiència energètica dels seus edificis i els seus processos
 • Identificar el malbaratament d’energia i optimitzar el seu consum anual

La seva aplicació es recomana per obtenir estalvi en les despeses generals operatives o per augmentar la generació de valor en processos productius. L’auditoria és el primer pas en la implantació d’un sistema de gestió eficient de l’energia.

Sistemes a avaluar

Per a l’obtenció de dades es realitza una avauació precisa i una anàlisi dels consums d’energia en els sistemes instal·lats amb l’objectiu de detectar oportunitats per a la reducció del consum. La detecció de consums fantasma i la renovació d’equips obsolets redueixen el consum sense afectar l’habitabilitat, la seguretat, les condicions de confort i la productivitat de les instal·lacions. S’avaluen tots els aspectes dels sistemes i equips, tant de consum com de generació, així com de les instal·lacions especials.

 • Instal·lacions Elèctriques
 • Instal·lacions Electromecàniques
 • Generació d’Energia Elèctrica Solar
 • Sistemes de Gestió de l’Energia
 • Instal·lacions d’Il·luminació
 • Instal·lacions de Telecomunicacions (veu i dades)
 • Instal·lacions de Seguretat i Control
 • Instal·lació Receptora de Gas
 • Energia Solar Tèrmica
 • Calefacció
 • Agua Caliente Sanitaria ACS
 • Ventilación y Extracción
 • Climatización
 • Energía Solar Tèrmica
 • Refrigeración Industrial

Auditoria energètica. 3 claus d’estalvis

Per detectar oportunitats de millora s’avaluen tres àrees claus per a l’obtenció d’estalvis:

Estalvis per les condicions de contractació amb el PSE.
Les condicions de contractació amb el proveïdor energètic, tarifes, horaris de consum, potències contractades.

Estalvi per la reducció de consum.
Neutralitzant els consums innecessaris i garantint els consums reals que es generen als sistemes instal·lats.

Estalvi per canvi o millores en les instal·lacions.
Optimitzant l’estat de manteniment i actualitzant els sistemes obsolets.

Objectius de l’auditoria

A través d’un estudi exhaustiu realitzat pel nostre equip d’enginyers consultors especialitzats en cada sector de l’economia i la producció, Energy Projects ofereix a les empreses un servei d’auditoria energètica integral; que serà referència d’un Pla de Millores i Estratègies de Gestió a implantar en una segona etapa de consultoria.

Tasques de l’auditoria

 • Qualificació i avaluació dels equips instal·lats
 • Consum general de serveis en cada sistema
 • Eficàcia d’aïllaments i envoltants de l’edifici
 • Relleu de processos generals i industrials
 • Estimació de l’estalvi energètic potencial i de la inversió en solucions
 • Pla de millores per aconseguir l’eficiència energètica
 • Retorn estimat de la inversió

Pla de Gestió de l’Energia

 • Solucions per a l’estalvi energètic
 • Solucions de mesurament i verificació
 • Indicadors d’acompliment

Comptem amb una àmplia experiència en la realització d’auditories energètiques per avaluar el rendiment dels edificis a tot Catalunya. Treballem d’una manera àgil adaptant-nos a l’escala de cada negoci i als requisits específics de la seva empresa.

Auditories energètiques en el sector industrial

Energy Projects realitza auditories energètiques per reduir la demanda d’energia en plantes de producció i naus logístiques amb l’objectiu de reduir les despeses operatives i generar valor per a l’empresa. Les auditories en el sector productiu tenen l’objectiu de:

 • Garantir el manteniment de les instal·lacions de la planta.
 • Verificar els consums energètics reals.
 • Aplicar noves tecnologies per a la reducció de consums.
 • Reduir la demanda energètica dels processos.
 • Reducir la demanda energética de los procesos

El consum final obtingut serà el quocient de la demanda energètica de les operacions de l’empresa, en funció de l’eficiència dels sistemes instal·lats per satisfer aquesta demanda.

Com dissenyar un pla de millores a partir del coneixement de la situació energètica de l’empresa?