Construcció i instal·lacions:
la política energètica es materialitza

La gestió i execució d'instal·lacions i envoltants a través
d'una gestió unificada, coordinada amb el client i amb el
departament d'enginyeria, assegura una resolució flexible i
àgil de les obres i una alta eficiència del procés constructiu.

Execució d’obres i instal·lacions 2018-04-10T15:12:48+00:00

Serveis de construcció

Execució d’obres i instal·lacions

El servei d’execució i construcció d’Energy Projects materialitza les instal·lacions i millores d’eficiència energètica projectades pel nostre departament d’enginyeria. Energy Projects abasta la totalitat dels aspectes que el pla de millores proposa. La gestió i execució d’instal·lacions i envoltants (façanes, vidres, cobertes, etc.) a través d’una gestió unificada, coordinada amb el client i amb el departament d’enginyeria assegura una resolució flexible i àgil de les obres i una alta eficiència del procés constructiu integrat amb la gestió econòmica i administrativa.

Gestió del patrimoni: una estratègia sostenible

La gestió del patrimoni i dels recursos instal·lats és una clau d’èxit per a plans sostenibles de gestió de l’energia. L’execució de reformes, rehabilitacions i adequacions d’estructures en els edificis materialitza aquestes estratègies i s’enllacen amb el posterior pla de manteniment que respon al cicle d’ús dels edificis en entorns corporatius i comercials i la seva adequació a través del temps i als requeriments normatius i de mercat.

Serveis oferts

Energy Projects exerceix la següents funcions:

Suport al Facility Management
Assistència tècnica al responsable de la gestió de l’edifici i els seus serveis.

Gestió unificada de gremis
Coordinació de les tasques d’execució en l’aspecte tècnic i administratiu.

Gestió econòmic administrativa d’obra
Administració i control de les partides i el flux de recursos.

Adequacions a nous usos
Estratègies de reutilització d’estructures i sistemes a nous requeriments.

Adequacions a noves normatives
Correccions i millores exigides per normatives d’obligat compliment.

Planificació d’obres
Optimització en les programació de tasques per camí crític PERT.

Execució d’obres i reformes
Materialització de projectes d’enginyeria.

Projectes clau en mà
Execució íntegral de l’obra amb un únic interlocutor.

La correcta execució de les obres i instal·lacions assegura resultats d’eficiència sostenible en el temps. Energy Projects està compromès amb gestionar i disminuir l’impacte mediambiental, i vetllar per la seguretat de les persones generant valor als seus clients a través d’optimitzar el seu patrimoni i les seves operacions.

Com gestionar l'actualització de l'empresa a les normatives de gestió energètica?