Solucions
eficients en energia

Treballem al costat dels nostres clients com el seu soci
de gestió energètica, amb l'objectiu d'assegurar una
minimització de costos i una alta rendibilitat dels
recursos dedicats a la gestió energètica.

Conegui les nostres solucions

Sistemes de gestió
energètica optimitzats

Implementem sistemes homologats de gestió
energètica amb l'objectiu d'assolir un ús racional
i eficient. Mantenim i millorem el nivell de
prestacions, en un procés de millora contínua.

Solucions de gestió energètica

Compromesos amb
un desenvolupament sostenible

Ens guia un compromís amb el desenvolupament empresarial
i amb l'ús racional i sostenible de l'energia en contextos
productius i comercials d'alta exigència i d'acord amb
els objectius de l'Acord de París CMNUCC.

Conegui la nostra filosofia

Execució d'obres i
instal·lacions unificades

El servei de construcció materialitza les instal·lacions
i les millores energètiques projectades pels nostres
enginyers. L'execució d'obres es porta a terme a
través d'una gestió unificada coordinada amb el client.

Serveis de construcció

Projectes d'enginyeria
per generar valor

Redactem projectes d'eficiència energètica unint
l'expertise dels nostres enginyers consultors amb
una dilatada experiència en l'execució d'obres i
instal·lacions en el sector comercial, industrial i públic.

Conegui les nostres solucions
Energy Projects – Solucions eficients en energia – Consultoria energètica a Barcelona 2018-05-03T05:32:17+00:00

Soluciones
eficientes en energía

Trabajamos junto a nuestros clientes como su socio en
gestión energética, con el objetivo de asegurar una
minimización de costes y una alta rentabilidad de los
recursos dedicados a la gestión energética.

Conozca nuestras soluciones

Sistemas de gestión
energética optimizados

Implementamos sistemas homologados de gestión
energética con el objetivo de alcanzar un uso racional
y eficiente. Mantenemos y mejoramos el nivel de
prestaciones, en un proceso de mejora continua.

Soluciones de gestión energética

Comprometidos con
un desarrollo sustentable

Nos guía un compromiso con el desarrollo empresarial
y con en el uso racional y sustentable de la energía en
contextos productivos y comerciales de alta exigencia
y de acuerdo con los objetivos del Acuerdo de
París CMNUCC.

Conozca nuestra filosofía

Ejecución de obras e
instalaciones unificadas

El servicio de construcción materializa las instalaciones
y las mejoras energéticas proyectadas por nuestros
ingenieros. La ejecución de obras se lleva a cabo a
través de una gestión unificada coordinada con el cliente.

Servicios de construcción

Proyectos de ingeniería
para generar valor

Redactamos proyectos de eficiencia energética aunando,
el expertise de nuestros ingenieros consultores con una
dilatada experiencia en la ejecución de obras e instalaciones
en el sector comercial, industrial y público.

Conozca nuestras soluciones

Reducció de
costos energètics

Mitjançant l’auditoria energètica es realitza una avaluació dels preus dels consums d’energia amb l’objectiu de detectar oportunitats per a la reducció del consum.

Més informació

Enginyeria de valor

L’anàlisi de cada funció i la seva optimització mitjançant el projecte d’enginyeria millora dels resultats en funció del seu rendiment i els recursos dedicats.

Més informació

Mantenir l’augment
de la temperatura
mitjana mundial molt
per sota de 2 °C
dels nivells
preindustrials

Ens guia un fort compromís amb el desenvolupament empresarial i amb en l'ús racional i sostenible de l'energia d'acord amb els objectius de l'Acord de París, CMNUCC.

Més informació